Genel Kültür

BALIKESİR GÖNEN

Gönen, Marmara Bölgesi’nde, Balıkesiriline bağlı ilçe ve ilçe merkezi kent. Yüz ölçümü 1.152 km”dir. Kuzeydoğuda Bandırma, doğuda Manyas, güneyde Balya ilçeleri, batıda Çanakkale ili, kuzeyde de Marmara  Deniziyle  çevrilidir.
İlçe topraklarının kuzey ve kuzeydoğusu ova düzlüklerinden oluşur. Bu düzlükleri  çevreleyen  alçak tepelikler, ilçenin batı   ve   güney  kesimlerini     kaplar.  İlçe  sınırları  dışından doğan  ve dar  boğazlar  içinde  güneybatı   kuzeydoğu doğrultusunda akarak ilçe sınırları içine giren Gönen Çayı, ilçenin en önemli akar suyudur.

Gönen Çayının suladıgı Gönen Ovası, Sarıköy Vadisi boyunca batıya uzanan Sarıköy Ovası, kuzeydeki   Tahirova ve kent  çevresi  bölümlerinden oluşur. İlçede  sürdürülen  temel  ekonomik  etkinlik  tarımdır. Verimli  Gönen  Ovasında buğday, arpa ve misırın yanı sıra ayçıçeği, fasulye, bakla, şeker pancarı ve  susam  yetiştirilir. İstanbul  ve  bölgedeki öteki büyük kentlere yakın oluşu, sebzecilik ve meyveciliğin gelişmesini hızlandırmıştır. Karpuzu ve şeftalisi ünlü olan ilçede elma ve üzüm de  yetiştirilir. İlçe  ekonomisinde  önemli bir  yer tutan  hayvancılık  koyun  ve  sığır  besiciliğine dayanır; tavukçuluk  arıcılık da oldukça gelişmiştir. Sayıları giderek artan modern çiftliklerde yumurta  verimi  yüksek tavuklar  beslenir.

Başlıca  hayvansal  ürünleri yumurta, bal, süt ve süt  ürünleridir. İlçe  ekonomisinde  önem  taşıyan etkinliklerden biri de turizmdir. İlçe merkeziyle çevresindeki bazı yörelerden kaynaklanan sıcak şifalı  sular   Gönen’i kaplica  turizminin  önemli  bir  merkezi  durumuna  getirmiştir. Gelişmiş  konaklama  ve  tedavi  tesisleriyle  Gönen Kaplıcaları Türkiye çapında ilgi görür. Marmara kıyısındaki Deniz kent ise yaz turizmi bakımından önem  taşıyan  bir sayfiye yeridir.Uzun ve geniş kumsalıyla tanınan Denizkent’te kamping alanlari, yazlık evler, siteler ve moteller vardır. Doğuda ilçe sınırlarının küçük bir bölümünü  oluşturan  Manyas Gölü  kıyıları da  Gönen’in mesire yerlerindendir.  İlçe topraklarında civa yatakları vardır.

Antik  Çağdaki  adı Artemea  olan  Gönen  sırasıyla  Lydia, Bithynia,  Roma  ve  Bizans  yönetiminde  kaldı. Yöre bu dőnemlerde  de  sıcak   su  kaynaklarıyla  ünlüydü. 11.  yüzyılda  Selçukluların  egemenliği  altına  girdi.  Daha  sonra Karesioğullarına bağlandı ve 14. yüzyıl  ortalarında  Osmanlı topraklarına  katıldı, Gönen kenti, Bolu çevresinden göç eden bazı aşiretler  tarafından  Artemea  kentinin kalıntıları  üzerinde yeniden kuruldu. 19. yüzyıl sonlarında  Kırım  ve Kafkasya’dan.20. yüzyıl başlarında da Rumeli’den gelen göçmenlerin yerleştirilmesiyle nüfusu 8  bini  aştı. 19. yüzyıl sonlarında Hüdavendigâr (Bursa) vilayetinin Karesi sancağına bağlı bir kaza merkeziydi. Kurtuluş Savaşı   sırasında    6 Temmuz 1920’den 6 Eylul 1922’ye değin Yunan işgali  altında  kaldı. İlçe  merkezi  Gönen  kenti, Gönen  Ovasında, Gönen  Çayı  kıyısında  yer  alır. 1953  ve 1964 ‘ te  meydana gelen  depremlerde büyük hasar görmüştür. Žengin bir tarımsal bölgenin toplama ve ticaret merkezi işlevini gören kentte un, yem, süt ve süt ürünleri  fabrikaları   vardır.

Süt    ve süt ürünleri fabrikasının genişletilmesiyle mısır gevreği üretimine de geçilmiştir. 1967’de Deniz  kent yakınlarında, 13.500 de karlık bir alanda kurulan Türk Alman Örnek Çiftliğin’de meyvecilik, hayvancılık   tavukçuluk  yapılmaktadır. Kuruluşun lise  düzeyinde  ögrenim  veren Ziraat  Meslek  Okulu  vardır. Tarım  İşletmeleri  Genel Müdürlüğü’ne bağlı (TIGEM) Tahirova Tarım İşletmesi, Gönen’deki öteki modern tarım kuruluşudur.Kentte ayrıca oto bakım ve onarımıyla  tarım makineleri yapım ve onarımı alanlarında hizmet veren küçük sanayi tesisleri  vardır. Kent, il merkezi Balıkesir’e 104 km uzaklıktadır. Gönen’deki  tarihsel yapıların  arasında  Antik Çağa  ait mozaikler,  Alaca  oluk  ve  Baba  yaka köylerindeki kale kalıntıları ve İskender ‘in yaptırdığı söylenen Güvercinli Köprü (Iskender Köprüsü) sayılabilir. Yörede ele geçen mozaikler Gönen Açık Hava Müzesi’nde sergilenmektedir. Gönen Belediyesi 1884’te kurulmuştur.

 

Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı
Kapalı