GENEL KÜLTÜR

BÜYÜKÇEKMECE GÖLÜ ( İSTANBUL )

Büyükçekmece Gölü, Marmara Denizinin kuzey kıyısında lagün. İstanbul’un 25 km batısında yer alır. Yüzölçümü 11 km”dir. Eski bir vadiyken, deniz ilerlemesiyle önce kova, daha sonra da ağız kesiminin bir kıyı seridiyle kapanması sonucu lagüne dönüşmüştür.

Göl ve çevresindeki jeolojik yapılar, Sarmasiyen Kattan kalma kireçtaşı, kum ve marnlar ile Eosen Bölüme (y. 54-38
milyon yıl önce) ait kumtaşı ve kireçtaşlarindan oluşur. Denizle bağlantısı nedeniyle suları biraz tuzludur. Kıyı şeridi, Küçükçekmece Gölünün tersine, neredeyse koyun ortasında yer alan daralma bölümündedir. Koyun batı kıyısının kuzeydoğu yönünde uzanması, kum ve çakılların bu yöne taşınmasını olanaklı kılar. Ama özellikle Baba Burnu ile Kumburgaz arasındaki kıyının doğu yönündeki benzer taşınmalara elverişli olmaması, koy ağzını kapatacak bir şeridin oluşmasını engellemiştir.

Bununla birlikte, Büyükçekmece ve Mimar Sinan köylerinin bulunduğu yerdeki daralma bir birikmeye olanak sağlamış, birikme burada koyu ikiye ayırarak kuzey bölümünün lagüne dönüşmesine yol açmıştır. Şeridin orta kesimlerinde, biri Mimar Sinan tarafından yapılmış, öteki daha yeni iki köprü vardır. Yeni köprünün yapılması, orta kesimde doğal durumu bozmuş, sığ bir geçit oluşturmuştur.

Büyükçekmece Gölünün derinliği çoğu yerde 0,5-1 m arası, en derin yeri ise 5m’dir. Gölün ön bölümündeki koyda
derinlik artar ve şeridin biraz ilerisinde 8-10 m’yi, koy ağzında 35 m’yi bulur. Göl, buraya dokülen derelerin getirdiği alüvyonlarla, özellikle batı kesiminde hızla dolmaktadır. Yan derelerin getirdiği alüvyonların yığılmasıyla oluşan geniş dolgu alanı çayırlarla kaplıdır ve uç bölümünde küçük bir delta çıkıntısı yer alır.

1985’te, Devlet Su İşleri (DSİ) ve İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) işbirliğiyle, İstanbul kentine su sağlamak için gölün önündeki şeridin denizle ilişkisi kesilmiş ve buradaki set yükseltilerek baraj yapılmıştır. Büyükçekmece Barajı’nın su toplama işlemi bittiğinde göl bir gölete dönüşecek ve alanı genişleyecektir
Gölün tam kuzeyinden geçecek olan İstanbul-Edirne Otoyolu’nun yapımı nedeniyle bölgede akaçlama çalışmaları yapılmaktadır. Yan derelerin tümü barajın dolması için kanallarla göle doğru yönlendirilmiştir.

Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı