Genel Kültür

Chongming Adası ( ÇİN )

Chongming Adası, Wade-Giles yazımında CH’UNG-MING, Çin’de,Zhejiang yönetim bölgesinde (sheng) Yangtze Irmağının ağzında büyük ada. Yönetsel açıdan Şanghay Belediyesi’ne (shi) bağlı bir il (xian) durumundadır.
Chongming Adası, irmağın yukarı ve orta çığırlarından sürüklenerek gelen milin yığılmasıyla oluşmuştur. Adından ilk kez 7.yüzyılda söz edilen adanın o dönemde irmağın halicinde biriken üç büyük kum yığınını kapsadığı sanılmaktadır. Bu yığınlar zamanla birleşerek bir ada biçimini almıştır.

10. yüzyıl başlarında, halicin kuzey kıyısındaki Haimen ilinin bir uzantısı olarak adanın batısında Chongming adıyla bir garnizon kuruldu. 1222’de Huaidong Tuz Idaresi’ne bağlı olarak adada bir tuz müdürlüğü oluşturuldu. Moğol hanedanı döneminde (1206-1368) 1348’de valilik düzeyine yükseltilen Chongming’in yönetim merkezi, adanin Yaoliu adlı yöresinden alınarak 1352’de doğu yöresine taşındı. Ming hanedanının(1368-1644) başa geçmesinden1369’da il düzeyine indirilen Chongming,önce Suzhou’ya, 1497’den sonra da halicin güneyindeki Taicang Özerk Bölgesi’ne
(zhou) bağlandı. Taşkınlardan büyük zarar gören adada selleri engellemek için koruyucu setler inşa edildi.

Eskiden oldukça kabarık olan nüfusu II. Dünya Savaşı’ndan sonra gitgide azaldı. Ada halkı, balıkçılık yaparak ve soya fasulyesi yetiştirerek güçlükle geçimini sağlayan bir topluluğa dönüştü 1949°dan sonra, önce su baskınlarını önlemek için kurulan setleri onarmak, koruyucu bir şerit oluşturmak üzere ağaç dikmek, daha sonra da adada üretkenliği artırmak amacıyla yoğun ve planlı bir çaba harcandı.

Ama ada özellikle 1958’den sonra komünlerin kurulmasıyla büyük gelişme sağladı.Komünleşmenin daha büyük çaplı atılımlara olanak sağlaması, adayı çevreleyen ve gittikçe artan çamur düzlüklerini ekilebilir duruma getirmek ve üretimi artırmak için büyük bir projenin uygulanmasına yol açtı.

1959-60’tan başlayarak daha geniş alanlar setlerle korunmaya başlandı, sulama ve akaçlama kanallarıyla ekilebilir duruma getirildi. Toprağın aşırı alkalik özelliğine karşı önlemler alındı, ilk kez ekime açılan alanlarda önce pamuk yetiştirildi. Alkalik koşullara karşı çok dayanıklı olan pamuk üretimi yaklaşık beş yıl sürdürüldükten sonra ekim alanları tahıl yetiştirmeye elverişli duruma geldi. Şanghay kentinin gereksinimini karşılamak üzere adada bugün meyve ve sebze üretilmekte, kümes hayvanı yetiştirilmektedir. Bu projenin başarıya ulaşmasından sonra sonra, Xinan, Paiwan ve Helong gibi yakındakiçamur düzlüklerinde de benzer bir çalışma yapılmıştır. Bu alanların tarıma elverişli duruma getirilmesinde, Şanghay bölgesindeki kırsal komünlerden sağlanan yük hayvanları ile traktörlerin büyük katkısı olmuştur.

Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı
Kapalı