Genel Kültür

EGE’NİN YILDIZI İZMİR FOÇA

Foça, Ege Bölgesi’nde, Izmir iline bağlı ilçe ve ilçe merkezi kasaba. Yüzölçümü 247 km dir. Doğu ve kuzeydoğuda Aliağa, doğu ve güneyde Menemen ilçeleri, batı ve kuzeyde Ege Deniziyle çevrilidir.İlçe, İzmir Körfezinin kuzeyinde yer alır. Gediz  Irmağının  küçük bir  bölümü  ilçenin  güney  sınırını  çizer.  Irmak  geniş  menderesler  çizerek   Foça kasabasının güneydoğusunda, ilçe sınırları dışında denize dökülür.

Gediz’in oluşturduğu verimli düzlüklerin bir kesimi ilçe sınırları içinde kalır. İlçenin Ege kıyılarındaki kesimi ve ardındaki yamaçlar zeytinliklerle kaplıdır.Başlıca ekonomik uğraşlar turizm, tarım ve balıkçılıktır. İlçe İzmir’in başta gelen    turistik yörelerindendir. Kıyı boyunca çok sayıda yazlık ev, pansiyon, tatil sitesi,kamping, otel, motel ve biri Fransızlara hizmet veren tatil köyü vardır. Bunun dışında ilçe, İzmirlilerin hafta sonlarını geçirdikleri bir sayfiye yeridir.

Yazın turizm etkinliklerinin artmasıyla nüfusu birkaç katına çıkar.Kıyı kesiminde oturan nüfusun geçim   kaynaklarından biri olan balıkçılık, özellikle kış aylarında önem kazanır. Turizmin ve turistik ticaretin gelişmesi, bitkisel üretimin gitgide gerilemesine neden olmaktadır. En çok zeytin, pamuk, tütün yetiştirilir ve  bağcılık   yapılır.  Az miktarda  buğday, arpa,
mısır, mandalina ve baklagiller de yetiştirilir. Bazı köylerde modern tavukçuluk tesisleri   kurulmuştur. İlçedekİ    bitkisel üretim yapılan yerlerden biri de Foça Tarım Cezaevi’dir. Ayrıca dokuma, gıda maddeleri ve tarım araçları üreten küçük iş yerleri ve bir gübre fabrikası da vardır.

Antik adi Phokaia olan kentin 10 10, yüzyılda Aiolialhlar ya da 10 8. yüzyılda fonialilar tarafından kurulduğu sanilmakta
dır.  Denizcilik  için  önem  taşıyan  doğal  limanlarıyla   Phokaia, canlı  bir ticaret  merkezi  olarak  gelişti.  Phokaialılar Karadeniz kıyılarımda, Meriç Irmağı boyunda, Marsilya’da, hatta Ispanya kıyılarında koloniler  kurdular.  Phokaia,   özel bir teknikle üretilen değirmentaşıyla ünlüydü. 10 6. yüzyıl ortalarında kent Persler tarafından kuşatılinca kolonilere  göç eden Phokaialılar, buralarda da denizcilik ve ticaretle uğraştılar.Ama Etrüsk-Kartaca donanmasına yenilince  yeniden Phokaia’ya döndüler. 1Ö 2.yüzyıl başlarında Selevkosların denetiminde olan kent,  daha sonra    Roma egemenliğine
girdi. Bizans Döneminde Cenevizlere satıldı ve bir süre Ceneviz korsanların barınağı oldu.

Daha sonra burayı ele geçiren Timur 1402’de kenti Aydınoğullarına bıraktı. Foça 1455’te 19. yüzyıl   sonlarında   Aydın vilayetinin merkez (İzmir) sancağına bağlı bir kaza merkezi olan Foça, 23 Mayıs 1919’dan   12 Eylül    1922’ye   değin Yunan işgali altında kaldı.İlçe merkezi Foça kasabası Ege’nin güzel koylarından birinde kurulmuştur. Koyun girişindeki adalardan  en   önemlisi    Orak  Adasıdır.  Foça il  merkezi     İzmir’e   karayoluyla    61   km   uzaklıktadır.  Kasabanın kuzeydoğusundaki Yeni foça bucak merkezi, Foça’yı yıkan Cenevizler tarafndan kurulmustur. Foça, doğal güzelliği ve eski evleriyle   ilgi  çeken bir     kasabadır. Antik  Phokaia  kenti kalıntıları,  Ceneviz  kalesi,  Roma  su  kemerleri    ve Osmanlılardan kalma Ulucami, ilçedeki önemli tarihsel yapılardır. Foça Belediyesi 1874’te kurulmuştur.

 

Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

code

Kapalı
Kapalı