GENEL KÜLTÜR

FRANKFURT OKULU

Frankfurt okulu 1930’ların başında, Almanya’da Frankfurt Johann Wolfgang Goethe Üniversitesi’ ne bağlı Sosyal Araştırma Enstitüsü’ nde Max Horkheimer, Theodor W. Adorno ve Herbert Marcuse gibi kuramcıların geliştirdiği bağımsız Marksist düşünce akımı.” Üstyapısal ” etkenleri ve Hegelci diyalektiğin önemini vurgulamasıyla geleneksel Marksizmden ayrılan görüşleri, Eleştirel Kuram olarak da bilinir.

Sosyal Araştırma Enstitüsü, kurucu üyelerden Felix Weil’ ın ailesinin yardımlarıyla 1923′ te kuruldu.Kurumun ilk yöneticisi işçi hareketi tarihi üzerine çalışmalarıyla tanınan Marksist profesör Carl Grünberg’di.Grünberg döneminde enstitünün asıl çalışma konuları siyasal iktisat ve sosyalist hareketin tarihiydi.Bu dönemde György Lukacs ve Kral Korsch gibi komünist kuramcıların yazıları da enstitü dergisinde yayımlandı.

1930′ da emekliye ayrılan Grünberg’ in yerine, akademik açıdan en kıdemli üye olan Max Horkheimer atandı.Horkheimer döneminde, enstitünün çalışma alanı siyaset ve hukuk kuramlarını, felsefeyi, psikoloji ve tolumbilimi, kültür ve sanat eleştirisini de kapsayacak biçimde genişletildi.

 

Frankfurt Okulu‘ nun üçüncü evresi 1960′ ların sonunda başlamıştır.Bu dönemde ABD’ de Marcuse, Eleştirel Kuram’ ın 1930′ larda biçimlenen ana gövdesi üzerinde, dönemin devrimci gelişmelerini ve toplumsal dönüşüm olasılıklarını kavryabilecek yeni ve daha somut bir yaklaşım oluşturmaya çalıştı; pskanaliz kuramı üzerine araştırmalarından da yararlanarak özgürlük felsefesine biyolojik -psikolojik bir temel kazandırmayı denedi.

 

Ama Eleştirel Kuram’ ı asıl yenileyen, Almanya’ da Habermas ve Offe’nin siyasal çözümlemeleri oldu.Habermas, Frankfurt Okulu’ nun çalışma konularında iki önemli değişiklik yaptı: Bir yandan iktisat ve siyaset bilimini yeniden Eleştirel Kuram’ın gündemine getirirken, bir yandan da okulun daha önce yeterince önem vermeediği bir alana iletişim ve dile yöneldi.

Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı