Genel Kültür

Genel Kültür Nedir?

Genel Kültür Nedir?

 

Toplumların tarihsel gelişim sürecinde ürettiği ve kuşaktan kuşağa aktardığı maddi ve manevi tüm özelliklerin bütününe genel kültür denilmektedir. Kültür toplumların künyesini oluşturmaktadır ve diğer toplumlardan ayrışmasını sağlamaktadır. Aynı zamanda kültür toplumun yaşayış ve düşünce stilidir. Kültür maddi ve manevi kültür olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Maddi kültürü kıyafetler, kullanılan araç gereçler, yaşanılan yapılar oluştururken, manevi kültürü inançlar, düşünceler, gelenek ve görenekler oluşturmaktadır. Kültürün maddi manevi unsurları arasında etkileşim vardır. Bir unsur da meydana gelen olay diğerini de etkilemektedir. Kültür toplumların yaşadıkları yer ve coğrafi koşullardan etkilenen bir olgudur. İki farklı coğrafi bölgede yaşayan toplumların kültürleri birbirlerinden çok farklıdır.

 Genel Kültürün Mekanizması

 

1.) Toplumlara kimlik kazandırmaktadır. Toplumları birbirinden ayırır.

2.) Toplumsal dayanışma ve birlik olgusu katar.

3.) Toplumsal kişiliğin oluşmasına vesile olur.

4.) Kişiler davranışlarını yönlendirerek toplumsal düzeni sağlar.

 Genel Kültürün Özellikleri

 

1.) Kültürler görecelidir. Her toplumun genel kültürü kendi bünyesine hastır.

2.) Kültürler tarihseldir. Her toplumun kültürü geçmişten günümüze gelmektedir

3.) Kültür kendine ait olan toplumun parçasının eseridir. Bu parça insandır ve insanlar kültürü oluşturduğu gibi bundan da etkilenirler.

4.) Kültür zaman içinde değişir. Maddi manevi kültür arasında en çok etkilenip değişen kültür çeşidi maddi kültürdür. Toplumlarda kültürlerin değişme hızları etkilendikleri olaylara göre değişiklik gösterir.

 

 Genel Kültürle İlgili Temel Kavramlar

 

*Üst kültür: Toplumda kendine has genel kültür özellikleridir. Tüm toplumca bilinir ve benimsenir.

*Alt kültür: Üst kültür içindeki kendilerine has kültür özelliklerine sahip toplulukların kültürüdür.

*Kültürleme: Toplumların, kendi kültürel bilgi ve özelliğini yeni kuşaklara sosyalleşme yoluyla aktarılmasıdır.

*Kültürel Yayılma: Bir kültürü oluşturan maddi manevi kültür ögelerinin başka kültürlere yayılmasıdır.

*Kültürleşme: Birbirinden farklı kültürlerin etkileşime girerek kültür alışverişinde bulunmasıdır.

*Kültürel Gecikme: Toplumlardaki maddi kültürü oluşturan ögelerin değişim hızına, manevi kültürü oluşturan ögelerin hızının yetişememesinden kaynaklanan uyumsuzluk durumudur.

*Kültürel Şok: Toplumlarda kişinin kendi kültürel ortamından başka bir kültürel ortama geçtiğinde yaşadığı uyumsuzluk durumudur.

*Kültür Emperyalizmi: Gelişmiş toplumların iletişim araçlarıyla az gelişmiş toplumların kültürünü etkileyip kendi kültürüne benzetmesidir.

*Kültürel Asimilasyon: Bir toplumun kendi içindeki azınlık topluma kültürünü unutturarak kendi kültürünü aşılamasıdır.

*Kültürel Yozlaşma: Toplumun kendi kültürüne sahip çıkmaması ve yabancı kültürlerin etkisine girerek kendi kültürünü unutmasıdır.

 

Kültür bireyleri saran toplumsal bir mirastır. Küçük bir tepki bile bu mirasın önemli izlerini geçmişten günümüze yansıtma gücüne sahiptir. Bireyler kendi genel kültürüne ne kadar hakim olurlarsa başka toplumların genel kültürlerini çözümlemeleri o kadar kolay olmaktadır. Aynı zamanda bireylerin kültürlerini aktarma yeteneği ne kadar gelişirse diğer toplumların bu kültürü anlamaları ve bağ kurmaları kolay olacaktır. Kültürde en önemli nokta kültürel mirasın sadece paylaşarak çoğaltılabilir olmasıdır. Kültürü diğer kavramlardan ayıran en önemli özellik de budur.

Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

code

Kapalı
Kapalı