Genel Kültür

İstanbul Büyükada İskelesi

İstanbul’da, Büyükada‘da iskele yapısı. 20. yüzyılın başlarında. ,VMehmed (Reşad) döneminde yapıldığı sanılmaktadır. İki katlı, dikdörtgen planlı,kâgir bir yapıdır. Zemin katı kara tarafında,iki yanında dükkânların sıralandığı bir giriş holü ile başlar. Bu hol ikiye ayrılıp, yolcu salonunun iki yanında yolcu giriş çıkışını sağlayan geçitler olarak denize kadar uzanır. Ortadaki sekizgen planlı yolcu salonunda girişin iki yanına bilet gişeleri, bunların karşısına da birer oda yerleştirilmiştir.

Bu orta salonun önünde iki tane küçük bekleme mekâni daha vardır. Salonu deniz tarafında ters “U” biçiminde bir revak çevreler. İki yanda üst kata çıkışı sağlayan merdivenler bulunur. İkinci katta, alttaki giriş holünün üstünde dikdörtgen planlı lokal salonu ve bu salona açılan iki büyük oda ile bir çay ocağı ve tuvaletler yer alır.Bu mekânlar giriş cephesi yönünde küçük,deniz cephesi yönünde daha geniş birer terasla sınırlanır.

Yapıyı, sekizgen yolcu salonunun üzerini örten ve yüksek bir kasnağa oturan bir süs kubbesi taçlandırır. Ön ve arka cephede dikine gelişen cephe düzenlemesi, yanlarda yatay etki yapar. Deniz cephesi ortada geniş, iki yanda da daha dar ikişer kemer açıklığıyla düzenlenmiştir. Yan cepheler genelde simetrik olmakla birlikte, pencerelerin gerek biçimi, gerek sıralanışında farklılıklar vardır.

Döşemeleri mozaik kaplı olan yapıda bazı kemer yüzeyleriyle bazı mekânların tavanlarında alçı işleri görülür.Bekleme salonlarındaki pencere kanatlarınin ahşap işçiliği de niteliklidir. Yapının birçok yerinde çini bezemeye rastlanmakla birlikte, özellikle sekizgen bekleme salonunun duvarlarını dolaşan çini bordürdeki renkler ve desenler dikkati çekici güzelliktedir.

Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı
Kapalı