Genel Kültür

İSTANBUL GAZANFER AĞA MEDRESESİ

İstanbul’da, Atatürk Bulvarı’yla Kovacılar Caddesi’nin köşesinde, Bozdoğan Su Kemeri’nin hemen dibinde, Kapiağası Gazanfer Ağa’nın (6. 1602/03) yaptırdığı medrese. Kesin yapım Gazanfer Ağa   Medresesi,  İstanbul    Erkin Emiroğlu
tarihi belli değildir. Vakfiyesi 1595/96’da düzenlenmiştir. Mimarının   Davud Ağa  olabileceğini  düşündüren  kaynaklar vardır.

Yapı, bir külliye içinde yer almayan bağımsız medreselerin önemli bir örneğidir.Kovacılar Caddesi’ne bakan girişinden küçük bir ön avluya geçilir. Caddeden, pencereleri demir parmaklıklı  bir  duvarla  ayrılan   bu   ön            avlunun sağ yanında Gazanfer Ağa’nin ongen planlı, kubbeli türbesi bulunur. Avlunun  çevre   duvarı,  Atatürk        Bulvarı’yla   Kovacılar  Caddesi’nin  birleştiği sol köşede  45 derecelik   bir açıyla düzenlenmiş, bu   noktaya            yerleştirilen sebilin böylece yapıdan dışa doğru taşması sağlanmıştır. Sekizgen planlı sebilin   köşelerindeki      sütunlar, etekleri bir saçak oluşturarak dışa taşan kubbeyi taşımaktadır.

Sütunların arasındaki pencereler madeni şebekelidir.Ön avludan, Klasik   Dönem  şemasına   uygun    biçimde düzenlenmiş medreseye geçilir.Kareye yakın dikdörtgen planlı küçük ortaavlu, dört yanından kubbeli revaklarla      çevrilidir. Revakların gerisinde, ama yalnızca üç yanda (sağda, solda ve karşıda) toplam 14 medrese odası yer      alır. Girişin karşısına gelen dershane odası yapı kütlesinden dışarnı taşırılmıştır.Gazanfer Ağa Medresesi 17. ve       18. yüzyıllardaki çeşitli yangınlardan zarar görüp onarılmıştır. 1942’de Atatürk Bulvarı‘nın açılmasıyla yol üstünde önemli bir konuma kavuşmuş, 1943 yıllarında yeniden onarılarak 1945’te Belediye Müzesi’ne dönüştürülmüştür.

 

Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

code

Kapalı
Kapalı