DÜNYA TARİHİ

OSMANLI ÇALDIRAN SAVAŞI

Çaldıran Savaşı, Osmanlıların İran’daki Safevilere karşı kesin bir zafer kazandıkları böylece Doğu Anadolu’yu ele geçirme yolunu açtıkları meydan savaşı (23 Ağustos 1514).Osmanlı hükümdarı I. Selim (Yavuz),1514’te Safevi hanedanının I. İsmail’e (Şah) karşı bir sefer açtı. Amacı,Osmanlı egemenliğine karşı ayaklanan ve hoşnutsuzluklarını Sünniliği tanımamakla dile getiren Kızılbaş Türkmen aşiretleri arasında Safevi etkisine son vermekti. Tasavvufa dayanan Safevi Devleti ile İran ve Azerbaycan’daki Türkmenler, Anadolu Türkmenlerini dinsel ve siyasal açıdan etki lerken, Safevi dervişleri de bütün Anadolu’da Şiiliği yaymaya çalışıyorlardı.

Önce Anadolu Kızılbaşlarına boyun eğdiren Selim, İsmail’e karşı giriştiği seferin Islam’ı yozlaştıran din sapkınlıklarına karşı cihad olduğunu ilan etti. Sonunda iki du Iran Azerbaycanı’nda Hoy’un kuzey batısındaki Çaldıran Ovasında karşı karşıya geldiler. Kendi askerleri arasındaki şahyanlılarına karşı önlemler alan Selim,23 Ağustos’ta ezici bir zafer kazandı.Selim ileri yürüyüşünü sürdürerek 6 Eylül’de Safevilerin başkenti Tebriz’e girdiysede, yeniçeriler arasında huzursuzluk baş gösterdiği için çok geçmeden Anadolu’ya geri döndü.

Çaldıran Savaşı’nın en önemli kurucusu sonucu Doğu Anadolu’daki küçük beyliklerin ve Maras Elbistan yöresindeki Dulkadiroğulların Beyliği’nin Osmanlı Devleti‘ne bağlanmaları oldu. Böylece Osmanlılar dogudan gelen saldırılara karşı bir savunma hatti elde etmenin yanı sıra Tebriz Halep ve Tebriz Bursa arasındaki ipek yollarıni da denetim altına aldılar.

Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı