Dünya Tarihi

Osmanlı Devleti’ nin Kuruluşu

Osmanlı Devleti Kaç Yılında Kuruldu ?

1243 Kösedağ Savaşı’ dan sonra oluşan siyasi otorite boşluğundan yararlanan Osman Bey 1299′ da Osmanlı Devleti ‘ ni kurmuştur. Devletin birinci kurucusu Osman Bey, ikinci kurucusu 1. Mehmet’ tir. Osman Gazi, beyliğini ilan ettikten sonra idaresi altındaki bölgeleri ayırarak güvendiği ve savaşlarda yararlılık gösteren kişilere vermiştir.

Osmanlı Devleti’ nin Kısa Zamanda Büyüyüp Gelişmesinin Nedenleri

 

 •  Coğrafi Konum. Coğrafi konumdan dolayı bir uç beyidir.
 •  Kuruluşunu tamamlayana kadar diğer beyliklerle savaşmamıştır.
 •  Merkezi otoritenin tek elde toplanması
 •  Beylik yöneticilerinin akıllı, teşkilatçı olması
 •  Fethettikleri yerlerde uyguladıkları dinsel hoşgörü politikası

 • 1302′ de Koyunhisar Savaşı yapılmıştır.
 • Bu savaş, Bizansla yapılan ilk savaş ve kazanılan ilk zaferdir.
 • Osman Bey zamanında ” ülke hanedanın malıdır ” geleneği vardır.
 • 1. Murat zamanında ise ” ülke padişah ve oğullarınındır ” geleneği getirilmiştir.
 • Orhan Bey zamanında Karesioğulları Beyliği Osmanlı Devleti’ ne katılmıştır.
 • Böylece Osmanlı Devleti ‘ nin Rumeli’ ye geçişi kolaylaşmıştır.
 • 1. Murat zamanında Rumeli Beylerbeyliği kurulmuştur.
 • 1. Beyazit döneminde ise Anadolu Hisarı yapılmıştır ve Anadolu Beylerbeyliği kurulmuştur.

 Ankara Savaşı

 

 • Temel nedeni, Türk – İslam dünyasının liderliğini ele geçirmektir.
 • Güncel neden ise iki devletin de ortadan kaldırdıkları devlet ve beyliklerin karşı taraflara sığınmasıdır.
 • Ankara Savaşı sonucunda Osmanlı Devleti, dağılma tehlikesi geçirmiştir.
 • Osmanlı Devleti’ nde Fetret Dönemi başlamıştır.

 Fetret Dönemi

 

 • Beyazit’ in ölümünden sonra oğulları arasında taht kavgaları başlamıştır.
 • Bu döneme ” Fetret Dönemi ” denir.
 • Fetret Dönemi sonucunda Balkanlardaki Türk ilerleyişi durmuştur ve bir kısım topraklar da elden çıkmıştır.
 • Osmanlı Devleti’ nin Fetret Devri 12 yıl boyunca devam etmiştir. Dolayısıyla Ankara Savaşı Osmanlıları en az 50 yıl geriye götürmüştür.
2.Mehmet ( Fatih ) Dönemi

 

 • Memlüklüler ile Osmanlı Devleti arasındaki bozulma ile ilgili bilgi aslında Fatuh dönemindedir.
 • Fakat o dönemde devlet çok güçlü olduğu için bu, pek hissedilmemiştir.
 • 2. Mehmet Döneminde İstanbul fethedilmiştir.
İstanbul ‘ un Fethi ‘ nin Nedenleri

 

 •  Burasının Osmanlı Devleti ‘ nin toprak bütünlüğünü oluşturması
 •  Bizans’ın Haçlıların son kalesi olması
 •  Merkezi otoriteyi güçlendirmek
 •  Toplumsal koşulların uygunlu
 •  Yürür kuleler yaptırıldı.
 •  Şahi adı verilen toplar döktürüldü.
 •  Katolik – Ortodoks çatışması körüklendi.

 

Fetih İçin Bizans ‘ ın Aldığı Önlemler

 •  Surlar onartıldı.
 •  Haliç ‘ in önüne zincirler çekildi.
 •  Grejuva ( Rum Ateşi ) çoğaltıldı.
 •  Bizans, Katoliklerle Ortodoksları birleştirme çabasına girdi.

İstanbul ‘un Fethi ‘ nin Sonuçları

 •  İstanbul ‘ un fethinin çok önemli sonuçları vardır.
 • Bu sonuçları hem genel kültür hem de tarihimiz açısından bilmemiz gerekmektedir.
 • Bu sonuçlar şunlardır :

 •  İstanbul başkent oldu.
 •  Yükselme dönemi başladı.
 •  Yüzyıllardır var olan Doğu Roma ( Bizans ) tarihe karıştı.
 •  Orta Çağ kapandı Yeni Çağ başladı.
 •  Karadeniz ticareti Osmanlı ‘ ya geçti
 •  Ortadoksların koruma hakkı Osmanlı ‘ ya geçti.
 •  İstanbul ‘ dan kaçan bilim adamları İtalya ‘ ya giderek Rönesans ‘ ı başlattılar.

 

 

Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

code

Kapalı
Kapalı